Zarejestruj się 
Zaloguj się 
 
 
zaloguj
Znajdź łódź dla siebie! »

2018.08.28 - POLITYKA RODO

Szanowni Państwo, Szanowni Klienci,

Od 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wychodząc na przeciw ustawie oraz mając na względzie uzasadniony interes Naszych Klientów pragnę wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Państwa RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Rozporządzenie to jako swój główny cel stawia na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, co także dla Naszej Spółki jako Państwa partnera biznesowego jest priorytetem. Biorąc powyższe pod uwagę pragnę wyjaśnić co następuje. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych jest „SMART” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: smart@smart.gda.pl., telefonicznie pod numerem 91 488 33 53 lub pisemnie na adres Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia. Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy (umów)/zlecenia, której Pani/Pan/Państwo jesteście (będziecie) Stroną. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji danego zlecenia/umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana/Państwa danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe, inne dane wrażliwe. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do wiadomości osób trzecich. Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentacji papierowej i zapisane w systemach informatycznych (pliki systemowe). Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan/Państwo ze świadczonych przez Administratora usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan/Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności przenieśliśmy postanowienia dotyczące danych osobowych z naszego regulaminu do naszej Polityki Prywatności.

Smart Sp.  z o.o.
 
 
Wpisz wiadomość...

 
powrót
Obsługujemy płatności elektroniczne Dot Pay
SMART
ul. Jana z Kolna 21A
e-mail: biuro@smart.gda.pl / tel.: +48 91 434 08 63 / +48 91 488 33 53
© 2012-2023 SMART  -  polityka prywatności
 projekt i wykonanie: Projektowanie sklepów internetowychArt Delarte